X471 Giao tại rường mầm non Ong vàng, đc k467/ H02/12_đường Núi Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  • 2022-04-21
  • 0 comments
Địa chỉ shop hoa để quý khách ghé qua khi cần đặt hoa tại Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 30/07/2020 - 08:30:00

Tên sản phẩm: X471.

Mô tả: hoa như mẫu làm 35 bông.

Nội dung: Happy Birthday to you, my honey! Nhớ em nhiều lắm...

Địa chỉ: rường mầm non Ong vàng, đc k467/ H02/12_đường Núi Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp