Viếng mẫu Giao tại ấp nàng rèn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

  • 2020-06-17
  • 0 comments

Ngày giao: 20/02/2020 - 13:00:00

Tên sản phẩm: Viếng mẫu.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Hải, Giàu, Hồng Anh, Hương, Kiều, Trân Thành kính phân ưu

Địa chỉ: ấp nàng rèn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Bình luận

Đánh giá :

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp