lan hồ điệp Giao tại khách sạn Daewoo -360 Kim Mã Ngoc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  • 2020-08-14
  • 0 comments
thuộc danh mục Sản phẩm mới.

Ngày giao: 13/08/2020 - 07:00:00

Tên sản phẩm: lan hồ điệp.

Mô tả: 10 cành tím nhạt.

Nội dung: Chúc Mừng Khai Trương Times Square Việt Nam

Tên sản phẩm: lan hồ điệp.

Mô tả: 10 cành tím đậm.

Nội dung: Chúc Mừng Khai Trương Công ty TNHH Union Square

Địa chỉ: khách sạn Daewoo -360 Kim Mã Ngoc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình thực tế

Bình luận

Đánh giá :

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp