Giao tại số 2 bế văn đàn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 2022-04-21
  • 0 comments

Ngày giao: 24/08/2020 - 13:30:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa Như Mẫu 350k + phong bì 500k.

Nội dung: Tặng e A xin lỗi e nhiều!!

Địa chỉ: số 2 bế văn đàn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Bình luận

Đánh giá :

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp