Giao tại quán ăn 10 đoàn, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

  • 2020-06-17
  • 0 comments

Ngày giao: 25/02/2020 - 16:05:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: bó hồng đỏ 27 bông + hoa baby xung quanh.

Nội dung: x

Địa chỉ: quán ăn 10 đoàn, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Bình luận

Đánh giá :

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp